Om oss

Velkommen til Ski Tour 2020

Seks konkurransedager, fem arenaer, fire kommuner, tre arrangører, to land - EN TOUR. Ski Tour 2020 blir en unik opplevelse. Vi ønsker alle velkommen til Ski Tour 2020/ Coop FIS Cross Country World Cup.

Ski Tour 2020 sin bærekraftstrategi.

Hållbarhet är ett ledord för Ski Tour 2020. Men vad betyder det att vara hållbar, och är det möjligt att anordna ett internationellt vintersportevenemang utan att göra ett stort avtryck på miljön?

För Ski Tour 2020 handlar det om att göra det som är möjligt i alla led av touren och inom alla organisationens delar. Istället för att sätta höga mål som inte går att genomföra satsar Ski Tour 2020 på att göra de förändringar som totalt sett kan ge effekt – därför att de genomförs. Det innebär också att ställa krav på partners, åkare, team och givetvis sätta en hög standard för den egna organisationen.

Organisationen inspireras av FN:s globala mål för hållbar utveckling med särskilt fokus på sex stycken punkter (hälsa och välbefinnande, jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, bekämpa klimatförändringarna samt genomförande och globalt partnerskap). Under dessa punkter finns ett antal konkreta åtgärder som Ski Tour 2020 och dess partners ska genomföra.

Att sätta hållbarhet och miljömedvetenhet i fokus är även ett sätt att öka medvetenheten hos våra partners, medarbetare och hos det internationella skidsamhället. Framför allt handlar det om att fokusera på det som går att göra.

Ski Tour 2020 vill sätta ett exempel för framtida arrangörer av vintersportevenemang, både genom att hitta nya lösningar, gå ifrån det traditionella och inrutade och genom att öka medvetenheten hos alla som är inblandade i touren på något sätt.

An regular image