An regular image

Nr 17. Genomförande och globalt partnerskap

Nr 17. Genomförande och globalt partnerskap

Nr 17. Genomförande och globalt partnerskap

Det är bara möjligt att främja en global hållbar utveckling genom att samarbeta. Det krävs en mobilisering av de resurser som finns, oavsett det gäller kunskapsutbyte eller ekonomiska resurser.

Ski Tour 2020 är ett historiskt samarbete mellan två i vanliga fall konkurrerande skidförbund som nu utbyter kunskap och erfarenheter med varandra.

Att driva projektete tillsammans leder till gemensamma investeringar som, om de förvaltas på rätt sätt, kan bidra till hållbar utveckling i regionen. Det skapar ett band mellan olika organisationer och företag i generationen och inte minst, det skapas nya vänskapsband.

Så ska Ski Tour 2020 främja partnerskap och genomförande av globala målen

>> Ski Tour 2020 är ett unikt samarbete mellan svenska och norska skidförbundet där kunskap och erfarenheter utbyts. Detta kan generera fler samarbeten över gränserna och leda till att fler nationer väljer att göra gemensam sak i framtiden, vilket främjar partnerskap över landsgränserna.

>> Tävlingarna under Ski Tour 2020 organiseras av tre arrangörer i två länder. Därigenom främjas interregionalt utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket också främjar förståelse för regionens olika delar.

>> Ett nära samarbete mellan Ski Tour 2020 och dess partners och mellan partners ger större möjligheter till framtida samarbeten mellan olika verksamheter och företag, inte enbart i regionen utan även utanför.

>> Genom att våra partner möts och diskuterar samarbeten skapas ett nätverk som kan leda till framtida projekt. Det finns goda exempel på att detta skett tidigare, som efter alpina VM i Åre där två partners gick samman för att utöka tillgången till laddstationer för elbilar.

>> Genom att alla deltagare åker kollektivt mellan etapperna och arenorna finns grund för att stärka banden mellan åkarna och därmed de skidförbund de representerar.

Så står det i FNs globala mål för hållbar utveckling

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.