An regular image

Nr 5. Jämställdhet

Nr 5. Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling, både globalt och lokalt. Förändringar kräver att alla tar sitt ansvar och för Ski Tour 2020 är det självklart att arbeta för jämställdhet mellan könen. Jämställdhet i ett globalt perspektiv handlar om att ge förutsättningar för rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

För Ski Tour 2020 innebär det arbetet bland annat att män och kvinnor får samma förutsättningar både i tävlingssammanhang och inom organisationen. Organisationen ska också i alla sammanhang motverka alla former av diskriminering och sexuella trakasserier.

Så främjar Ski Tour 2020 jämställdhet mellan könen

>> Damer och herrar tävlar på samma distans i långloppet från Storlien till Meråker så att damerna får upplevelse som herrarna.

>> Samma prispengar delas ut till damer och herrar.

Så står det i FNs globala mål för hållbar utveckling

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.